Смотреть фильмы онлайн

Alem-i Nasuta Halk Uryan Gelir Uryan Gider - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi

   
- HD качество

Найдено 53 видео
Alem-i Nasuta Halk Uryan Gelir Uryan Gider - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 17 апреля 2015
Nutk-i Şerîfin sahibi, Tarîk-i Nâzenîn Meşâyihinden Mehmed Hilmi Dede Hazretleridir... Âlem-i nâsuta halk uryân gelir uryân gider Gâh olur erhâmdan bî-cân gelir bî-cân gider...

Âlem-i Nâsûta Halk Uryân Gelir Uryân Gider - Kasîde - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 23 сентября 2017
Bu ses kaydı, Sebilci Hüseyin Efendi'nin talebelerinden merhûme Hâfız Emine Hanım'ın arşivindendir. Muhterem vâlidesinin arşivindeki ses kayıtlarını lutfederek yayınlamama müsâade...

Âlem-i Nâsûta Halk Uryân Gelir Uryân Gider - Kasîde - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 21 августа 2015
Nutk-i Şerîf, Tarîk-i Nâzenîn Meşâyihinden Hilmi Dede Hazretlerinindir... Âlem-i nâsûta halk uryân gelir uryân gider Gâh olur erhâmdan bî-cân gelir bî-cân gider Merkez-i...

Âlem-i Nâsûta Halk Uryân Gelir Uryân Gider - Kasîde - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 21 августа 2015
Nutk-i Şerîf, Tarîk-i Bektâşiyye Meşâyihinden Hilmi Dede Hazretlerinindir... Âlem-i nâsûta halk uryân gelir uryân gider Gâh olur erhâmdan bî-cân gelir bî-cân gider Merkez-i...

TRT Müzik [Yayın Kaydı] || Defter-i Uşşak || Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 19 апреля 2015
"Alem-i Nasuta Halk Uryan Gelir Uryan Gider" Her perşembe 23.30'da TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Defter-i Uşşak programında arşivler sizler için açılıyor. Nutk-i Şerîf:...

Bihamdillah Ezelden Mü'minîn-i Mustafâ'yız Biz - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 21 августа 2015
Nutk-i Şerif, Tarîk-i Bektâşiyye meşâyihinden meşhûr Hilmî Dede Hazretlerinindir.. Bi-hamdillah ezelden mü'minîn-i Mustafâyız biz Cevher-i bende-i âl-i Aliyye'l Murtezâ'yız...

Bu Âlem ki Görürsün Bir Tecellîgâhdır Cânâ - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 21 августа 2015
Nutk-i şerîf Tarîk-i Bektâşiyye meşâyihinden Hilmi Dede Hazretlerinindir... Bu âlem kim görürsün bir tecellîgâhdır cânâ Kimi âkıl kimi mecnûn kimi âgâhdır cânâ Kimi...

Yazdı Levh-i Kâinâta Kilk-i Kudret "Kâf ü Nûn" - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 30 июля 2015
Bu nutk-i şerîf, meşâyih-i Bektâşiyye'den Hilmi Dede Hazretlerinindir... Yazdı levh-i kâinâta kilk-i kudret "kâf ü nûn" Yek nazarda oldu peydâ "külli şey'in yesturûn" Kendini...

Sebilci Hüseyin Efendi - Kendimi Aşkın Yolunda Dosta Kurban Eyledim
Загружен 13 ноября 2013

Ey Vücûdün Âfitâbı Çarh-ı Mînâ-Zîveri - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 26 августа 2015
Tarîk-i Nazenîn meşâyihinden Hilmi Dede Hazretlerinin na'tıdır...Sebilci Efendi bu kayıtta birkaç beytini okumuş....Na't-ı Şerîfin tamamını şuraya kaydettik :

Ey Vücûdün Âfitâbı Çarh-ı Mînâ-Zîveri - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 26 августа 2015
Âsitâne-i Hazret-i Nureddin Cerrâhî'de, zikrullah esnasında okunmuşdur...Sâhib-i nutuk, Tarîk-i Nazenîn meşâyihinden Hilmi Dede Hazretleridir..Bu eşsiz na't gayet uzun olub Sebilci...

Bihamdillah Benim Hûb-i Cihân Bir Muhammedim Vardır - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 22 августа 2015
Nutk-i şerîf tarîk-i Bektâşiyye meşâyihinden meşhûr Hilmî Dede Hazretlerinindir... Bihamdillah benim hûb-i cihân bir Muhammedim vardır* Şükür minnet ki mahbûb-i zamân bir...

Ne Görür Şol Ehli Hüdâ / Osman Akbaş
Загружен 19 сентября 2016
Satın Al:

Kapladı Âlemi Feyz-i Rahmân - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 6 июня 2016
Kapladı âlemi feyz-i Rahmân Nûr-i kudsiyyetle doldu cihân Tâze can buldu her ehl-i îmân Şânını nass-ı kelîm kıldı beyân Ne şerefdir bize şehr-i Ramazân "Ellezî ünzile...

Serâser Kâinâtın Cânı Sensin Yâ Resûlallah - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 23 декабря 2015
Sebilci Hüseyin Efendi bu kasîdeyi Âsitâne-i Hazret-i Nureddin Cerrâhî'de bir zikir meclisinde okumuşdur. Tarîk-i Uşşâkiyye meşâyihinden Muhammed Hazmî Efendi Hazretlerinin bu...

 1 2 3 »  Последняя

Мир в онлайне