Смотреть фильмы онлайн

Alem-i Nasuta Halk Uryan Gelir Uryan Gider - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi

   
- HD качество

Найдено 56 видео
Alem-i Nasuta Halk Uryan Gelir Uryan Gider - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 17 апреля 2015
Nutk-i Şerîfin sahibi, Tarîk-i Nâzenîn Meşâyihinden Mehmed Hilmi Dede Hazretleridir... Âlem-i nâsuta halk uryân gelir uryân gider Gâh olur erhâmdan bî-cân ...

Âlem-i Nâsûta Halk Uryân Gelir Uryân Gider - Kasîde - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 21 августа 2015
Nutk-i Şerîf, Tarîk-i Nâzenîn Meşâyihinden Hilmi Dede Hazretlerinindir... Âlem-i nâsûta halk uryân gelir uryân gider Gâh olur erhâmdan bî-cân gelir bî-cân gider ...

Âlem-i Nâsûta Halk Uryân Gelir Uryân Gider - Kasîde - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 23 сентября 2017
Bu ses kaydı, Sebilci Hüseyin Efendi'nin talebelerinden merhûme Hâfız Emine Hanım'ın arşivindendir. Muhterem vâlidesinin arşivindeki ses kayıtlarını ...

Âlem-i Nâsûta Halk Uryân Gelir Uryân Gider - Kasîde - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 21 августа 2015
Nutk-i Şerîf, Tarîk-i Bektâşiyye Meşâyihinden Hilmi Dede Hazretlerinindir... Âlem-i nâsûta halk uryân gelir uryân gider Gâh olur erhâmdan bî-cân gelir bî-cân ...

TRT Müzik [Yayın Kaydı] || Defter-i Uşşak || Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 19 апреля 2015
"Alem-i Nasuta Halk Uryan Gelir Uryan Gider" Her perşembe 23.30'da TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Defter-i Uşşak programında arşivler sizler için açılıyor ...

Bu Âlem ki Görürsün Bir Tecellîgâhdır Cânâ - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 21 августа 2015
Nutk-i şerîf Tarîk-i Bektâşiyye meşâyihinden Hilmi Dede Hazretlerinindir... Bu âlem kim görürsün bir tecellîgâhdır cânâ Kimi âkıl kimi mecnûn kimi âgâhdır cânâ ...

Yazdı Levh-i Kâinâta Kilk-i Kudret "Kâf ü Nûn" - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 30 июля 2015
Bu nutk-i şerîf, meşâyih-i Bektâşiyye'den Hilmi Dede Hazretlerinindir... Yazdı levh-i kâinâta kilk-i kudret "kâf ü nûn" Yek nazarda oldu peydâ "külli şey'in ...

Bir Kişi Kim Hakk'a Âşıkdır Hakk'a Zâtî Yâr Olur - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 22 августа 2015
Bu nutk-i şerif Tarîk-i Nâzenîn meşâyihinden Hilmi Dede Hazretlerinindir... Bir kişi kim Hakk'a âşıkdır Hakk'a zâtî yâr olur Âşık-ı sâdık muhibb ü tâlib-i dîdâr olur...

Aceb Ol Ruhleri Gül Dîde-i Hûnum Göre mi - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 30 июля 2015
Sebilci Hüseyin Efendi mutadı olduğu üzere, bu kasîdeyi bizzat kendisi mazhar (bendir) vurarak serbest tarzda okumuşdur... Aceb ol ruhleri gül dîde-i hûnum ...

Bihamdillah Benim Hûb-i Cihân Bir Muhammedim Vardır - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 22 августа 2015
Nutk-i şerîf tarîk-i Bektâşiyye meşâyihinden meşhûr Hilmî Dede Hazretlerinindir... Bihamdillah benim hûb-i cihân bir Muhammedim vardır* Şükür minnet ki ...

Tevhîd Bahri ve Kasîde - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 6 апреля 2016
Arşivimizdeki diğer mevlid kayıtları ve Mevlid hakkında bilgi için "Nağme-i Aşk"ın "Mevlid" sayfasını ziyaret ediniz...

Mevlid-i Şerîf - Tevhîd Bahri ve Kasîde - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 19 декабря 2015
1960 senesinde tertîb edilen bu Mevlid meclisinde, Mevlid-i Şerîf'in tamâmını Sebilci Hüseyin Efendi okuyor.... Yayınladığımız bu kayıtta Tevhîd Bahri ile bir ...

Biz Gulâmân-ı Ezelî Âl-i Abâ-yı Ahmed'iz - Kaside -Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 22 августа 2015
Sâhib-i Nutuk, Meşâyih-i Tarîk-i Nâzenîn meşâyihinden Hilmî Dede Hazretleridir.. Biz gulâmân-ı ezelî âl-i abâ-yı Ahmed'iz Âbidân-ı Mustafâ'yız* cân-fedâ-yı ...

Tarîk-i Aşka Gir Cânâ Sevâd-ı Mâsivâdan Geç - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 26 августа 2015
Nutk-i Şerif, tarîk-i nâzenîn meşâyihinden Hilmi Dede Hazretlerinindir... Tarîk-i aşka gir cânâ sevâd-ı mâsivâdan geç Makâm-ı terk ü tecrîde erip nefs ü hevâdan ...

Biz gulâman-ı ezel-i al-i abâ-yı Ahmed’iz - Mersiyehân: Hüseyin Sebilci
Загружен 30 сентября 2017
Biz gulâman-ı ezel-i al-i abâ-yı Ahmed'iz Abidân-ı Kerbelâ'yız canfedâ-yı Ahmed'iz Biz tevellâ ehliyiz olduk teberrâdan beri Hamdülillah ümmet-i sıdk u safâ-yı ...

 1 2 3 »  Последняя

Мир в онлайне