Смотреть фильмы онлайн

Alem-i Nasuta Halk Uryan Gelir Uryan Gider - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi

   
- HD качество

Найдено 58 видео
Alem-i Nasuta Halk Uryan Gelir Uryan Gider - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 17 апреля 2015
Nutk-i Şerîfin sahibi, Tarîk-i Nâzenîn Meşâyihinden Mehmed Hilmi Dede Hazretleridir... Âlem-i nâsuta halk uryân gelir uryân gider Gâh olur erhâmdan bî-cân ...

Âlem-i Nâsûta Halk Uryân Gelir Uryân Gider - Kasîde - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 21 августа 2015
Nutk-i Şerîf, Tarîk-i Nâzenîn Meşâyihinden Hilmi Dede Hazretlerinindir... Âlem-i nâsûta halk uryân gelir uryân gider Gâh olur erhâmdan bî-cân gelir bî-cân gider ...

Âlem-i Nâsûta Halk Uryân Gelir Uryân Gider - Kasîde - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 23 сентября 2017
Bu ses kaydı, Sebilci Hüseyin Efendi'nin talebelerinden merhûme Hâfız Emine Hanım'ın arşivindendir. Muhterem vâlidesinin arşivindeki ses kayıtlarını ...

Âlem-i Nâsûta Halk Uryân Gelir Uryân Gider - Kasîde - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 21 августа 2015
Nutk-i Şerîf, Tarîk-i Bektâşiyye Meşâyihinden Hilmi Dede Hazretlerinindir... Âlem-i nâsûta halk uryân gelir uryân gider Gâh olur erhâmdan bî-cân gelir bî-cân ...

TRT Müzik [Yayın Kaydı] || Defter-i Uşşak || Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 19 апреля 2015
"Alem-i Nasuta Halk Uryan Gelir Uryan Gider" Her perşembe 23.30'da TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Defter-i Uşşak programında arşivler sizler için açılıyor ...

Bu Âlem ki Görürsün Bir Tecellîgâhdır Cânâ - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 21 августа 2015
Nutk-i şerîf Tarîk-i Bektâşiyye meşâyihinden Hilmi Dede Hazretlerinindir... Bu âlem kim görürsün bir tecellîgâhdır cânâ Kimi âkıl kimi mecnûn kimi âgâhdır cânâ ...

Hakîkat Câmesin Sanma Cihanda Her Beden Giydi - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 15 апреля 2015
Hakîkat câmesin sanma cihânda her beden giydi Libâs-ı müsteârı râh-ı Hakk'dan geçen giydi Libâs-ı aşkı her ki sağa sola meyleden giymez Anı ancak tarîk-i ...

Bihamdillah Benim Hûb-i Cihân Bir Muhammedim Vardır - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 22 августа 2015
Nutk-i şerîf tarîk-i Bektâşiyye meşâyihinden meşhûr Hilmî Dede Hazretlerinindir... Bihamdillah benim hûb-i cihân bir Muhammedim vardır* Şükür minnet ki ...

Tarîk-i Aşka Gir Cânâ Sevâd-ı Mâsivâdan Geç - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 17 апреля 2015
Nutk-i Şerif, tarîk-i nâzenîn meşâyihinden Hilmi Dede Hazretlerinindir... Tarîk-i aşka gir cânâ sevâd-ı mâsivâdan geç Makâm-ı terk ü tecrîde erüb nefs ü hevâdan ...

Sebilci Hüseyin Efendi - Kendimi Aşkın Yolunda Dosta Kurban Eyledim
Загружен 13 ноября 2013

Biz Gulâmân-ı Ezelî Âl-i Abâ-yı Ahmed'iz - Kaside -Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 22 августа 2015
Sâhib-i Nutuk, Meşâyih-i Tarîk-i Nâzenîn meşâyihinden Hilmî Dede Hazretleridir.. Biz gulâmân-ı ezelî âl-i abâ-yı Ahmed'iz Âbidân-ı Mustafâ'yız* cân-fedâ-yı ...

Ey Vücûdün Âfitâbı Çarh-ı Mînâ-Zîveri - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 26 августа 2015
Tarîk-i Nazenîn meşâyihinden Hilmi Dede Hazretlerinin na'tıdır...Sebilci Efendi bu kayıtta birkaç beytini okumuş....Na't-ı Şerîfin tamamını şuraya kaydettik ...

Serâser Kâinâtın Cânı Sensin Yâ Resûlallah - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 23 декабря 2015
Sebilci Hüseyin Efendi bu kasîdeyi Âsitâne-i Hazret-i Nureddin Cerrâhî'de bir zikir meclisinde okumuşdur. Tarîk-i Uşşâkiyye meşâyihinden Muhammed Hazmî ...

Sanma Zâhid Siz Gibi Aşk Ehli Hârgûş Oldular - Kaside- Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 26 августа 2015
Nutk-i şerîf, tarîk-i nâzenîn meşâyihinden Hilmi Dede Baba Hazretlerinindir... Sanma zâhid siz gibi aşk ehli hârgûş oldular Gûş edüb esrâr-ı aşkı ehl-i mengûş ...

Bir Kişi Kim Hakk'a Âşıkdır Hakk'a Zâtî Yâr Olur - Kaside - Sebilci Hüseyin Efendi
Загружен 22 августа 2015
Bu nutk-i şerif Tarîk-i Nâzenîn meşâyihinden Hilmi Dede Hazretlerinindir... Bir kişi kim Hakk'a âşıkdır Hakk'a zâtî yâr olur Âşık-ı sâdık muhibb ü tâlib-i dîdâr olur...

 1 2 3 »  Последняя

Мир в онлайне