Смотреть фильмы онлайн

Şeyh Abdülmecid Sivasi Hz. (d:1563 - ö:1639) türbesinden kısa bir görüntü.

   
- HD качество

HEDEF 1.000 / 🔥 ABONE OL SENDE AİLEYE KATIL 🔥 Osmanlı alim ve velilerinden. Halvetiyye yolunun Şemsiyye kolu kurucusu Şemseddin Sivasi (Kara Şems) hazretlerinin kardeşi Şeyh Muharrem Efendinin oğludur. İsmi Abdülmecid, künyesi Ebü'l-Hayr, lakabı Mecdüddin'dir. Şiirlerinde Şeyhi mahlasını kullanmıştır. Sivasi nisbesiyle meşhur olmuştur. 1563 (H.971) senesinde Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. 1639 (H.1049) senesinde İstanbul'da vefat etti. İsmi Abdülmecid Şirvani hazretlerinin ismine hürmeten konulmuş olan Abdülmecid Efendi, küçük yaşından itibaren babasından ilim öğrendi. Yedi yaşına geldiği zaman Kur'an-ı kerimi ezberledi. AmcasıŞemseddin Efendiden (Kara Şems) zahiri ve batıni ilimleri tahsil etti. Arabi ilimler, fıkıh, tefsir ve hadis ilimlerinde yüksek derece sahibi oldu. Uzun müddet amcasıŞemseddin Sivasi'nin sohbetinde kalıp feyz aldı. Tasavvufi hakikatlere kavuşup yüksek manevi derecelere ulaştı. Otuz yaşına geldiğinde amcası Şemseddin Efendi ona; "Doğru yolu göstermek sana geç vaki olur, ama gayet güzel olur. Sen diğer akranlarını geçip hepsinden yüksek olursun." buyurarak, Merzifon ve çevresi ahalisineAllahü tealanın dinini ve sevgili Peygamberimizin güzel ahlakını anlatmakla vazifelendirdi. SonraŞemseddin Sivasi hazretleriyle beraber Eğri seferine gidip, orada vefat eden Pirizade Veli Efendinin yerine, Zile'dekiHalveti Dergahında vazifelendirildi. Burada insanlara doğru yolu ve güzel ahlakı anlatmakla ve talebe yetiştirmekle meşgul oldu. 1604 senesinde Sivas'daki Şemsiyye Dergahı şeyhi ve Kara Şems'in damadı Receb Efendi vefat edince, onun vazifesini yürüttü. İlim ve irfandaki şöhretini duyan Sultan Üçüncü Mehmed Han tarafından İstanbul'a davet edildi. Üçüncü Mehmed Han, Abdülmecid Efendiyi İstanbul'a davet ederken, kendi el yazılarıyla şu mektubu yazmışlardı: "Fazilet ve keramet sahibi Sivaslı Abdülmecid Efendi! Merhum amcan Şemseddin Efendinin, Eğri seferinde maddi ve manevi çok yardımlarını gördüm. Döndükten sonra İstanbul'da kalmasını istemiştim. Fakat o arzu etmeyince, ihtiyarlığı sebebiyle memleketine gitmesine izin verdim. Şimdi sizin söz, fiil ve diğer özelliklerinizle ona tam olarak benzediğinizi duydum. İstanbul'u teşrifinizi can-ü gönülden istiyorum. Hatt-ı şerifim size ulaştığı zaman ihmal etmeyesiniz." Bu mektup üzerine Abdülmecid Efendi İstanbul'a geldi. İstanbul'daki ilk vazını Ayasofya Camiinde verdi. Bir müddet Ayasofya civarında oturdu.Sonra kendisine talebe olan Reis-ül-küttab La'li Efendinin hediye ettiği, Eyüb Nişancası'ndaki bahçe içindeki eve yerleşti. Dar-üs-seade ağalarından Mehmed Ağa tarafından, Çarşamba'da yaptırılan Mehmed Ağa Dergahında, insanlara doğru yolu anlatmakla vazifelendirildi. Şeyhülislam Sun'ullah Efendi tarafından cami haline getirilen Atpazarı'ndaki Hüsam Bey Mescidinde deCuma vaizi olarak vazife yapıp, insanlara hak ve hakikati anlatmaya devam etti. İstanbul halkının vaz ve nasihatlerine gösterdiği yüksek alaka üzerine, ŞehzadeCamiine vaiz olarak nakledildi. Bir müddet orada insanlara yüce dinimizin emir ve yasaklarını, sevgili Peygamberimizin güzel ahlakını anlattıktan sonra, Yavuz Sultan Selim Camiine Cuma vaizi olarak görevlendirildi. Sultan Selim civarında bir mescid ve Sivasi Dergahını inşa ettirip, hizmete devam etti. Sultan Ahmed Camii yapılırken, temel atma merasiminde bulunup, dua etti ve temele ilk taşı koydu. Sultan Ahmed Camiinin yapımı tamamlanıp ibadete açılınca, ilk vazı Abdülmecid Efendi verdi. Ölünceye kadar bu caminin vaizliğini yürüttü. Şeyhi Abdülmecid Sivasi hazretlerinin birçok kerametleri ve halleri görülmüştür. Şeyh Lütfi Efendi Hediyyetü'l-İhvan adlı eserinde bildiriyor ki: Lemezat kitabı sahibi Şeyh Hulvi Mahmud Efendi şöyle nakletti: "Kocamustafapaşa Dergahında irşadla vazifeli olan hocam Necmeddin Hasan Efendi ikinci defa hacca gittiklerinde veda edecekleri zaman bana; "Hulvi Çelebi! Olgun ve olgunlaştırabilen kardeşlerimizden kime kalbin meylederse ondan tasavvuf yolculuğunu tamamla!" deyince, kalbimde Sivasi Abdülmecid Efendiye karşı bir meyl ve muhabbet peyda oldu. Bilahare Şeyhi Abdülmecid Sivasi'nin huzuruna varıp halimi arz ettim. Zahiri ve batıni ilimlerde yüksek derece sahibi olan Şeyhi Abdülmecid Sivasi, güzel ahlak ile ahlaklanmıştı. Birinci Ahmed Hana sunduğu manzum şikayetnamede memleketin ve milletin içinde bulunduğu hali anlatmış, muvaffakiyet için kendisine adalet ve meşveret tavsiye etmişti. İslam dininin hep ilerlemeyi emr ettiğini anlatmış, gelişmelere karşı çıkan din adamı kılığına girmiş din düşmanlarıyla tarikatçi geçinen cahil ve sapık kimselerle ve bid'at ehliyle mücadele etmişti. İstanbul'da vaz, irşad ve ilim öğretmekle meşgul iken 1639 senesinde vefat etti.Eyüp Nişancası'ndaki evinin bahçesine defnedildi. Vefatından iki yıl sonra gördüğü bir rüya üzerine, Mahpeyker Kösem Sultan, kabrinin üzerine bir türbe yaptırdı. Bu türbe bugün müminler tarafından ziyaret edilmekte, vesile edilerek yapılan dualar kabul olunmaktadır. Adres: Nişanca cd. Pir Abdülmecid Sivasi tekkesi Eyüp / İstanbul

Вы посмотрели онлайн видео по фразе Şeyh Abdülmecid Sivasi Hz. (d:1563 - ö:1639) türbesinden kısa bir görüntü.. Если онлайн видео Şeyh Abdülmecid Sivasi Hz. (d:1563 - ö:1639) türbesinden kısa bir görüntü. Вам понравилось и Вы остались довольны, можете оставить комментарий ниже...

Мир в онлайне